DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door Schoonheidssalon Contour met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel Schoonheidssalon Contour alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Schoonheidssalon Contour niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.


Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Schoonheidssalon Contour. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoonheidssalon Contour. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


Indien er eventuele links op deze website geactiveerd worden, verlaat men de website van Schoonheidssalon Contour. Hoewel Schoonheidssalon Contour uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.


Schoonheidssalon Contour sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.